Skip to content

Uutisten vääristynyt maailmankuva

”Median perusteella ei voi ymmärtää maailmaa” toteaa Karolinska Institutetin kansainvälisen terveyden professori Hans Rosling haastattelussa Tanskan televisiolle. Lausunto on tietysti kärjistetty mutta tosiasia on, että uutisten logiikka ei ole kertoa siitä millainen maailma on. Päinvastoin uutiset kertovat siitä millainen maailma ei ole. Uutisarvoista on se mikä on hätkähdyttävää, poikkeavaa. Ihmistä pureva koira ei ole uutinen, koiraa pureva ihminen on.

Haastattelussa toimittaja toteaa, että monet mediassa väittäisivät, että ne vain raportoivat maailman kuten se on; mikä tällä hetkellä tarkoittaa sotaa, ristiriitoja ja kaaosta. Tämä tietysti ei kuvaa useimpien ihmisten arkipäivää. Suurin osa maailman ihmisistä elää yhteiskunnissa jossa vallitsee rauha ja jonkunlainen järjestys. Tämä koskee myös Lähi-itää ja Afrikkaa. Ihmiskunta tuskin koskaan on elänyt niin turvallisissa olosuhteissa kuin viime vuosikymmeninä.

Ongelmana on, että uutisarvoista –  kun puhutaan kaukaisista maailmankolkista – ovat lähinnä sodat ja luonnonkatastrofit. Demokraattinen vallanvaihdos Afrikan väkirikkaammassa maassa Nigeriassa, jota Rosling nostaa esiin, on hädin tuskin uutinen. Boko Haram joka piinaa pientä osaa maasta, on jatkuva uutisten aihe. Filippiinien presidentinvaaleista kuulimme, koska voittaja edusti poikkeuksellisen väkivaltaista mallia ongelmien ratkaisuun.  Vaalit jossa ehdokkaat esittävät tylsiä asiallisia mielipiteitä eivät niin helposti ylitä uutiskynnystä maapallon toisella puolella.

Talousuutisten puolella sama ilmiö näkyy. Vitsailin kerran, kun MTV:n toimittaja kohteliaasti toivoi uutislähetyksen jälkeen, että tulisin pian uudelleen: ”Toivottavasti ei, koska se tarkoittaisi, että taloudessa on jälleen joku kriisi”.  Ongelmissa oleva pankki on uutinen, toimintansa normaalisti hoitava ei.

Toki kaikki poikkeavat, uutisarvoiset, asiat eivät ole synkkiä. Hans Rosling nousee itse yli uutiskynnyksen poikkeavalla positiivisella kuvallaan maailman kehityksestä. Kun Roslingin tapaan kuvaa hitaasti tapahtuvaa muutosta ihmisten elinolosuhteissa, eliniän pitenemistä, lapsikuolleisuuden vähenemistä, väestönkasvun taittumista tästä on kuitenkin vaikea saada täytettä jokapäiväisiin uutisiin.

Talouden puolella yli uutiskynnyksen nousee myös positiivisina uutisina esimerkiksi telakkojen saamat suuret tilaukset, ja niiden positiiviset työllisyysvaikutukset. Tämäkin kuitenkin antaa jossain määrin vääristyneen kuvan taloudesta. Suurten yritysten merkitys yli korostuu suhteessa pienempiin yrityksiin, jotka vastaavat yhä suuremmasta osasta maamme viennistä.

En halua tällä kritisoida mediaa tai toimittajia. On tietysti aivan oikein, että kriisejä ja ongelmia nostetaan esiin.  On tärkeää, että olemme niistä tietoisia, ja ne kiinnostavat lukijoita.  Ei ole paljon järkeä kirjoittaa joka päivä juttua siitä, että tänäänkään ei missään päin Eurooppaa tapahtunut mitään terrori-iskua.

Haaste on pikemmin meillä lukijoilla pitää mielessä, että uutiset eivät ole hyvä pohja maailmankuvan luomiselle. Ne antavat jatkuvasti täydentävää tietoa, jota uutiskuluttajan täytyy suhteuttaa koulutuksen ja muiden tietojen perusteella luotuun ja ylläpidettyyn maailmankuvaan. Jos haluamme saada tasapainoisen kuvan meidän täytyy syventyä taustoittaviin artikkeleihin, ja kattaviin tilastotietoihin. Maailman tilasta hyvä paikka aloittaa on Roslingin Gapminder ja Max Roserin  Our world in data verkkosivustot.

Holmström, rahamarkkinat ja rahoituskriisit

Väitetään että kaikki noukkivat tuoreen talousnobelistin pullasta mieleisensä rusinan. Tässä hengessä itse haluaisin nostaa esiin Holmströmin pohdinnat siitä, miten rahamarkkinoiden toimintaperiaatteet täydellisesti poikkeavat osakemarkkinoiden: Rahamarkkinat mm. eivät hinnoittele riskejä. Tällä on merkitystä, kun haluaa ymmärtää finanssikriisejä ja miettiä miten niitä voidaan hallita. Esimerkiksi läpinäkyvyyden parantaminen tuskin kriisiä ehkäisee tai ratkaisee. Jos sijoittajat rahamarkkinoilla eivät arvioi riskejä on myös epäselvää. miten Euroalueen uusi ja uljas kriisihallintamekanismi, joka perustuu sijoittajavastuun ideaan, voisi toimia.

Holmström on nostanut esimerkiksi  2015 julkaistussa artikkelissaan esiin sen, rahamarkkinoilla, jossa mm. yritykset ja pankit lyhytaikaisesti sijoittavat kassavaransa, sijoittajat eivät millään tavalla hinnoittele riskiä.  Väite sotii rahoitusmarkkinateorian perusperiaatteiden kanssa. Korkojen ”pitäisi” heijastaa sijoittajien käsitystä riskistä. Jos arviot jonkun lainanottajan luottokelpoisuudesta heikkenee, sijoittajien pitäisi reagoida vaatimalla korkeampaa korkoa.

Holmströmin havainto kuitenkin paremmin kuvastaa todellisuutta. Tämän koin tse finanssikriisin aikana, kun yritin selittää, että esimerkiksi pankkien sijoitustodistusten kohonneet korot hyvin kompensoivat sijoittajia niihin liittyvästä luottoriskistä. Harvalla sijoittajalla oli valmiutta pohtia, tekeekö korkeampi korko (riskipreemio) riskinoton kannattavaksi. Toki sijoittajat halusivat saada mahdollisimman hyvää korkoa, mutta niiden ensisijainen fokus oli varmistaa, että rahat oli sijoitettu turvallisesti. Jos on pienintäkään epäilystä jonkun pankin maksukyvystä, rahaa ei sinne talleteta, olkoon korko kuinka korkea tahansa.

Seurauksena tästä on, että päinvastoin kun osakekurssit, rahamarkkinakorot eivät päivittäin heilu sen mukaan, miten sijoittajien käsitys liikkeellelaskijasta muuttuu.  Kärjistäen on vain kaksi tilaa: normaaliolosuhteet, jolloin kukaan ei mieti luottoriskiä, ja kriisitila, jolloin huoli luottokelpoisuudesta on jostain syystä herännyt ja luottohanat sulkeutuvat.  Tästä syytä nimenomaan rahamarkkinat, eivätkä osakemarkkinat, ovat jatkuvasti olleet finanssikriisien ytimessä

Tämä kahtia-jakautuneisuus näkyy esimerkiksi Euribor-korkojen ja Saksan valtion velkasitoumusten välisessä korkoerossa, jonka pitäisi heijastaa pankkien luottoriskiä. Se pysyi vakaana kriisiä edeltävinä vuosina. Syksyllä 2007 se yhtäkkiä hypähti jyrkästi ylöspäin finanssikriisin alkuvärähdyksessä.

eurolaueen-rahamarkkinariskipreemio

Yksi Holmströmin tärkeistä oivalluksista on, että sijoittajien käyttäytyminen ei välttämättä ole huono asia. Rahamarkkinoiden tehokkuus perustuu siihen, että sijoittajien ei tarvitse huolehtia riskistä.   Ei tarvitse käyttää aikaa siihen, että syvällisesti perehtyy lainanottajan taloudelliseen tilanteeseen.

Tämä korostuu, jos puhutaan esimerkiksi teollisuusyrityksen tekemästä talletuksesta suureen pankkiin. Yrityksen rahoitusjohtajalla on paljon muuta tekemistä, kun pankin luottokelpoisuuden arvioiminen, mikä on erittäin hankalaa ja työtä vaativaa.

Tehokkuus toki vaati sen, että riski todellakin on niin pieni, ettei siitä tarvitse huolehtia. Jos pankki näkee merkittävän todennäköisyyden siitä, ettei se pysty maksamaan lainaa takaisin, sen omistajilla on kannustin ottaa liikaa riskiä. Kun riskiä ei hinnoitella, riskinotto ei tuota kustannuksia korkeampien korkojen muodossa.  Pankki voi kääriä voitot onnistuneesta riskinotosta, kun taas mahdolliset tappiot jäävät osittain velkojien (tai veronmaksajien) kannettavaksi.

Läpinäkyvyys ei auta

Toinen tärkeä Holmströmin pohdintojen johtopäätös on, ettei rahoituskriisiä saada ratkaistua kasvattamalla läpinäkyvyyttä pankkien taseista, tai kohentamalla niitä esimerkiksi puhdistamalla niitä ongelmalainoista. Läpinäkyvyys ei auta, jollei sijoittajilla ole sen enempää aikaa kuin kykyä, analysoida taseita. Päinvastoin suurempi läpinäkyvyys voi vaan kasvattaa sijoittajien fokusta tarkastelussa ilmeneviin riskeihin, ja siten entisestään kärjistää rahoituskriisiä. [1] Jos tasetta puhdistetaan tunnetuista ongelmalainoista, huoli edelleen jää siitä onko taseessa jäljellä tuntemattomia ongelmalainoja.

Rahoituskriisin keskeyttämiseksi vaaditaan siten järeämpiä ja yksinkertaisempia viestejä, jotka palauttavat ehdottoman luottamuksen. Holmström antaa esimerkkinä Draghin ”Whatever it takes”- lupaus, joka taittoi eurokriisin.

USA:n kohdalla Holmström tosin hyväksyy yleisesti esitetyn selityksen siitä, että luottamus palautui pankkien osakepääoman vahvistamisella uskottavien, läpinäkyvyyttä parantavien, stressitestien jälkeen. Tämä vaikuttaa olevan ristiriidassa hänen muun analyysin kanssa. Mistä sijoittajat tietäisivät, että uusi korotettava pääoma on riittävä, ja miten ne voivat arvioida stressitestien uskottavuutta?

Minun käsitys on, että Holmströmin teoria on oikeassa, ja tässäkin olisi syytä haastaa vallitseva tulkinta tapahtumista. USA:ssa markkinat alkoivat rauhoittua jo ennen stressitestien julkaisua.  Luottamus pankkeihin palautui, kun hallitus ilmoitti takaavansa pankkien pääomituksen stressitestien perusteella ja keskuspankki toimillaan turvasi pankkien rahoituksen.  Velkojien huolet siitä, että ne joutuisivat maksumieheksi siten hälvenivät. Kuten aikaisemmin olen kirjoittanut stressitestien todellinen merkitys on vakuuttaa viranomaisia siitä, että pankit ovat tarpeeksi hyvin pääomitettuja, jotta niiden toimintaa voisi taata.

usfinancialscresditspreads

Sijoittajavastuu

Jos rahamarkkinoilla ei hinnoitella riskejä, tämä asettaa myös kyseenalaiseksi, miten idea sijoittajavastuusta voisi parantaa rahoitusjärjestelmän toimintaa-  Euroalueen kriisinhallintajärjestelmän perusidea on, että selkeä sijoittajavastuu saa sijoittajia valvomaan pankkeja, ja siten estämään liiallista riskinottoa ja uusia rahoituskriisejä.

Sijoittajavastuu voi sen sijaan toimia, jos sitä rajoitetaan selkeästi määriteltyyn osaan pankkien veloista. esimerkiksi pääomalainoihin ja vakuudettomiin joukkolainoihin. Nämä olisivat siten selkeästi tuottoa hakeville riskinottajille myytäviä sijoituksia, ei rahamarkkinainstrumentteja. Pankeilta vaadittaisiin minimäärä riskirahoitusta (mukaan lukien tietysti omaa pääomaa), joka toimisi kriisipuskurina.  Tavallisten tallettajien ei tarvitsisi edelleenkään riskejä paljoakaan miettiä. Tähän suuntaan ehkä kriisinhallintajärjestelmä onkin kehittymässä, mutta enemmän selkeyttä tämän suhteen vielä kaivataan.

 

[1] Holmströmin analyysi menee tässä vielä askeleen syvemmälle. Suurempi läpinäkyvyys voi tuhota markkinan tuottamalla epäsymmetristä informaatiota. Jos joillain sijoittajilla on parempaa kykyä analysoida tietoja sijoituskohteiden riskeistä, ja valikoida turvallisimmat sijoituskohteet, muut sijoittajat voivat perustellusti pelätä, että heille jää huonommat sijoitusmahdollisuudet. tällöin heidän on järkevä jättäytyä kokonaan markkinoilta pois. Jos joku pankki yrittää houkutella talletuksia tarjoamalla korkeampia talletuskorkoja, sijoittajat tulkitsevat tämän merkkinä siitä, että paremmin informoidut sijoittajat ovat hylännet pankin, ja heidänkin siten on järkevää karttaa kyseistä pankkia.     

Deutschen 41 000 miljardin johdannaisriski

Deutsche Bankin 41 000 miljardin euron johdannaispostiota on nostettu  esiin erityisenä syynä olla huolissaan pankin tilanteesta. Vastapuolet voivat joutua ongelmiin, jos Deutsche ei pysty hoitamaan johdannaisvastuitaan. Tämä lukema ei kuitenkaan anna mitään järkevää kuvaa johdannaisvastuista, ja niihin liittyvistä riskeistä. Todelliset nettovastuut ovat tästä tuskin edes tuhannesosa.

Tämän ymmärtämiseksi voidaan aloittaa yksinkertaisesta esimerkistä. Deutschen johdannaisvastuu voi olla esimerkiksi valuuttatermiini, jossa se on sopinut ostaa eräpäivänä 100 miljoonaa dollaria kurssiin 1,1. Nimellisarvo on siten 90,9 miljoona euroa. Jos valuuttakurssi eräpäivänä on esimerkiksi 1,12 asiakas voi kuitenkin myydä dollarit markkinoilla hintaan 89,3 miljoonaa euroa. Eli asiakkaan tappio, jos Deutsche ei hoitaisi vastuitaan, olisi vain 1,6 miljoonaa euroa, mikä on Deutschen termiinivastuun markkina-arvo eräpäivänä.

Monissa korkojohdannaisissa epäsuhde nimellisen arvon ja todellisen riskin välillä on vielä paljon suurempi kuin valuuttatermiineissä. Voidaan lisäksi olettaa, että noin puolessa tapauksista (kun markkinakurssi on liikkunut Deutschen suuntaan) Deutschella ei ole vastuita lainkaan, vaan saatavia.  Tämä ei paljoakaan riipu siitä mihin suuntaan markkinat ovat liikkuneet. Todennäköisesti Deutsche on esimerkiksi termiinillä ostanut ja myynyt suurin piirtein saman määrän dollareita.

Deutschen taseeseen johdannaisvastuiden markkina-arvo onkin kirjattu vajaaksi 599:ksi miljardiksi, jota vastaa 615 miljardin johdannaissaatavat. Saatavat ovat jatkuvasti olleet hivenen vastuita suuremmat. Tämä on luontevaa koska hinnoittelu asiakkaiden kanssa tehdyissä kaupoissa on pankille tietysti suotuisaa.

600 miljardia antaa vielä liioitellun kuvan vastapuolten mahdollisista tappioista. Johdannaiskaupankäynnissä, etenkin pankkien välillä, asetetaan usein vakuuksia. Yhä useammin kaupat tehdään selvityskeskuksen kautta, jolloin vastapuoliriski kohdistuu selvityskeskukseen.

deutsche-bankin-johdannaispositio

Aktiivisesti kauppa käyvillä osapuolilla (jotka edustavat suurimman osan johdannaiskannasta) on tyypillisesti johdannaisista sekä saatavia että vastuita toisiltaan, jolloin nettovastuut voivat jäädä paljon pienemmiksi. Tästäkin löytyy vihjettä Deutschen tilinpäätöksestä. Johdannaisvastuiden netotus supistaa Deutschen tasetta 556 miljardilla. Jäljelle jäävä todellinen positio olisi siten noin 50 miljardin suuruusluokkaa.  Merkittävä summa sekin, mutta vain murto-osa Deutschen kokonaisvastuista.

 

Miksi Deutsche ei ole uusi Lehman

Deutsche Bankin ongelmat tuovat herkästi mieleen finanssikriisin aikaisia tapahtumia. Ääriesimerkkinä Taloussanomien Jan Hurri uusimmassa tuomiopäivä-”analyysissään” varoittelee Deutschen olevan ”suurempi, velkaisempi ja riskipitoisempi kuin Lehman”. Erot ovat kuitenkin suuremmat kuin yhtäläisyydet. Deutschen ongelma ei ole huoli siitä, että rahat loppuisivat kassasta, eikä pankki pystyisi maksamaan velkojaan. Lähinnä huoli on siitä, putoaako vakavaraisuus alle sen korotetun tason mitä etenkin suurilta pankeilta kriisin jälkeen vaaditaan. On myös syytä muistaa, että Lehmanin valtava vaikutus ei niinkään heijastanut pankin suurta kokoa, vaan sitä, että investointipankin kaatuminen nakersi luottamusta siihen, että viranomaiset aina turvaavat pankkien velkojien saatavia.

Hurri kiinnittää huomiota siihen, että Deutschen velkavipu (tase suhteessa omaan pääomaan) on pankin kirjanpidon mukaan korkeampi kuin Lehmanin. Sinällään tämä on totta, riippuen tosin hivenen laskentatavasta. Tämä lukema ei kuitenkaan ole tyhjentävä mittari pankin riskistä, koska se ei ota huomioon taseen laatua.

Lehmanin tase oli kriisisyksyllään pullollaan mm. asuntovakuudellisista velkakirjoja, joiden markkina-arvo oli romahtanut. Deutschen saatavien arvoa ei nykytilanteessa ole vastaavalla tavalla kyseenalaistettu. Niihin kuului mm. Q2 tilinpäätöksen mukaan lähes 150 miljardia saatavia keskuspankilta. Deutschen ongelma ei niinkään ole saatavien epävarmuus, vaan se, että saatavat tuskin tuottavat mitään korkoa.

Parempi mittari taseeseen liittyvästä riskistä on esimerkiksi pankin oma pääoma suhteessa riskikorjattuihin varoihin, joka oli 12,2 %. Vaikka Deutsche ei saisi yhdysvaltalaisten viranomaisten vaatimaa 14 miljardin dollarin sakkoa ollenkaan neuvoteltua alas (eikä huomioida Deutschen jo tekemiä varauksia) lukema putoaisi ainoastaan 9 %:iin.

Ennen finanssikriisiä tuskin mikään pankki pystyi näyttämän näin korkeita vakavaraisuuslukuja. Lukema on huolestuttava ainoastaan koska kriisin jälkeen rimaa on nostettu, etenkin Deutschen kaltaiselle valtaisille suurpankeille. Tästä syystä uhka suurista sakoista luo painetta pääoman korottamiseen. Tämä painaa osakekurssia, kun nykyiset osakkeenomistajat pelkäävät niille jäävän pienempi osa pankista.

Deutschen tilanne ei ainoastaan ole parempi siitä syystä, että saatavien laatu on parempi. Lehmanin ongelmana oli myös, että se oli riippuvainen hyvin lyhytaikaisesta markkinarahoituksesta. Tämä nopeasti kuihtui kokoon, kun huolet pankin tilanteesta kasvoivat. Deutschen rahoituksen ydin on asiakkaiden talletukset, joka eivät yhtä herkästi katoa.

Vaikka talletukset alkaisivat pakenemaan, mistä esimerkiksi Mandatum Lifen Juhani Lehtonen on huolissaan Kauppalehdessä, ja pankin tällä hetkellä muhkeat saatavat keskuspankilta alkaisivat kuihtua kokoon, Deutschella on mahdollisuus saada melkein rajattomasti rahoitusta keskuspankista. Investointipankkina Lehman ei pystynyt saamaan rahoitusta keskuspankilta ollenkaan. Deutschen kaatuminen Lehmanin tapaan kassan tyhjenemiseen on siten erittäin epätodennäköistä.

Deutsche on kieltämättä paljon suurempi pankki kuin Lehman. Lehmanin kaatumisen valtava vaikutus ei kuitenkaan selity pankin koolla. Se johtui ennen kaikkea, että sitä nähtiin suunnanmuutoksena viranomaisten politiikassa.

Ennen Lehmania viranomaiset olivat auttaneet turvaamaan velkojien kaikkia saatavia, esimerkiksi kun Bear Stearns joutui ongelmiin aikaisemmin samana vuonna. Kun Lehmanin annettiin kaatua, se sai sijoittajia uudelleenarvioimaan riskejä, ja siirtämään rahansa pankeista turvallisempiin valtionlainoihin. Jos Lehman voi kaatua, niin ovatko rahat turvassa muissakaan pankeissa? Sijoittajien valmius rahoittaa pankkeja tyrehtyi siten sekä Yhdysvalloissa että muuallakin maailmassa, riippumatta siitä oliko pankeilla mitään suoria saatavia Lehmanilta.

eurustedspread

Lukemat Deutschen johdannaisten 41.000 miljardin euron nimellisarvosta, joita esimerkiksi Ilmarisen Timo Ritakallio on nostanut esiin, eivät nekään anna oikeaa kuvaa Deutschen mahdollisesti aiheuttamista riskeistä. Niihin on syytä palata.

Kommentoin tilannetta myös TV-nytt lähetyksessä perjantaina (alkaen n. 11 minuutin kohdalla).

 

Historiastakin löytyy 4 prosentin osaketuottoja

Martin Paasi vastaa blogissaan kirjoitukseeni osakemarkkinoiden synkentyneistä tuottonäkymistä.  Väitettäni siitä, että on syytä varautua aikaisempaa alhaisempaan tuottoon, hän torjuu viittaamalla siihen, että niin alhaista tuottoa kun ennakoin, ei löydy historiasta. Hänen tarkastelema historia on kuitenkin varsin suppea, kun se rajoittuu vain USA:han. Heikompiakin tuottoja löytyy esimerkiksi eurooppalaisista osakemarkkinoista.

Olin väärässä, kun aikaisemmassa kirjoituksessani oletin Paasin tuottoarvion perustuvan USA:n osakemarkkinoiden tuottoon vuodesta 1928. Se perustuikin aikasarjaan vuodesta 1801. Pääkysymykseen siitä, kuinka luotettavaa ennettä tulevista tuotoista historia antaa, tällä ei ole kuitenkaan suurta merkitystä.

Paasi argumentoi, että olen pielessä, kun odotan tulevaisuudessa neljän prosentin reaalituottoa koska hänen tarkastelemassa peräti 149 (67 vuoden mittaisissa) jaksossa alhaisin toteutunut reaalituotto on 5 prosenttia. Jos hänellä todellakin olisi 149 erillistä havaintoja, eli vajaan 10.000 vuoden dataa, argumentti olisi varsin vakuuttava. Nyt jaksot ovat pitkälle päällekkäisiä. Esimerkiksi vuonna 1802 alkava 67-vuotisjakso on yhtä vuotta lukuunottamatta täysin sama kuin vuonna 1801 alkava 67 vuotisjaksoa.  200 vuoden tarkasteluperioodiin sisältyy vain 3 täysin erillistä 67 vuoden jaksoa.  Näin pienen otannan perusteella ei kovin vahvoja johtopäätöksiä kannata tehdä.

Otantakokoa voidaan moninkertaistaa, jos tarkastelemme USA:n lisäksi muitakin maita. Kirjassaan Triumph of the Optimists Dimson, Marsh ja Staunton tarkastelevat 16 maan osakemarkkinoiden tuottoa koko 1900-luvulta. Tässä otoksessa perät kahdeksassa massa (eli puolessa otoksesta) osakemarkkinoiden reaalituotto on jäänyt neljän prosentin tuntumaan tai sen alle. USA:n osakemarkkinoiden tuotto on ollut poikkeuksellisen korkea. Euroopassa viime vuosisadan osakemarkkinatuotot jäivät selkeästi alhaisemmiksi.

annualized-real-equity-retuns

Tämänkään datan perusteella ei kannata tehdä kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä mikä on osakkeiden tuotto tulevaisuudessa. Nekin ovat osittain päällekkäisiä siinä mielessä, että ne kuvastavat maailmantalouden kehitystä ainoastaan yhdeltä vuosisadalta. Se kuitenkin avaa silmiä sille, että yli viiden prosentin pitkäaikainen reaalituotto osakesijoituksissa ei ole mikään luonnonlaki.

Paasi lopettaa kysymällä: ”Eiköhän lapselle tai itselle säästäminen kuitenkin kannata?”. Jostain syystä hän näyttää ajattelevan, että argumentoin säästämistä ja sijoittamista vastaan. Päinvastoin kuitenkin, looginen tapa varautua historiallista alhaisempaan tuottoon on laittaa enemmän säästöön tavoitteiden saavuttamiseksi. Pelkästään lapsilisien sijoittaminen ei riitä, jos haluaa varmistaa miljonääristatuksen lapselleen hänen eläkevuosilleen.

Päätöksiä kannattaa joka tapauksessa tehdä realistisilla arvioilla sijoitusten tuotoista ja niihin liittyvästä epävarmuudesta. Epävarmuudesta Paasin viimeisin blogikirjoitus antaa jo verrattain hyvän kuvan – sijoituksen loppuarvo on jossain vajaan 400.000 ja yli 4 miljoonan välissä. Odotettujen tuottojen suhteen pelkään sen olevan aivan liian ruusuinen, kun hän käyttää tulevien tuottojen arvioimiseen ainoastaan USA:n historiallista kehitystä, ja sulkee silmänsä esimerkiksi osakemarkkinoiden nykyiselle korkealle arvostustasolle.

Japani määrätavoitteesta korkotavoitteeseen

Japanin keskuspankki päätti tänään asettaa tavoitteekseen 10 vuoden korkojen pitämisen nollassa, ja luopui tavoitteestaan kasvattaa rahan määrää. Muutos rahapolitiikan toimintaperiaatteissa ei ole kovin suuri. Rahan määrän ja korkojen sääteleminen ovat pitkälti saman kolikon eri puolia. 10 vuoden korot ovat Japanissa olleet hivenen nollan alapuolella, joskin nousussa. Päätöksellään Japanin keskuspankki signaloi pitävänsä toistaiseksi osto-operaatioillaan 10 vuoden korot lähellä nollaa, eikä sen enempää anna nousun jatkoa tai korkojen vajoavan uudelleen enemmän alaspäin.

japanin-10-v-korko

Päätös antaa syyn jälleen palauttaa mieleen, että ns. määrällinen elvytys ja perinteinen korkojen säätely (jota Japanin keskuspankki nyt harjoittaa poikkeuksellisen pitkällä korolla) vaikuttavat talouteen pitkälti samalla tavalla.

Tavanomainen korko-ohajus vai rahanmäärän tavoite

Tavanomaisesti keskuspankit ovat ohjailleet rahapolitiikkaa asettamalla ohjauskorkoa, eli sitä korkoa millä ne ovat valmiita antamaan lyhtyaikaista lainaa pankeille. Hivenen yksinkertaistaen voidaan sanoa, että keskuspankki sitoutuu antamaan niin paljon lainaa kuin mitä pankit haluavat siihen korkoon ottaa lainaa.

Jos keskuspankki haluaa elvyttää laskemalla korkoa, se käytännössä tarkoittaa, että keskuspankki samalla päättää kasvattaa lainanantoaan eli rahan määrää. Mitä alhaisempi korko on, sitä houkuttelevampaa on ottaa lainaa keskuspankilta ja sitä suurempi on siten luottojen kysyntä keskuspankin rahoitusoperaatiossa.

Alla oleva kuvio kiteyttää yhteyden. Jos keskuspankki laskee korkoa i0:sta i1:een, keskuspankin luotonanto ja siten liikkeellä oleva keskuspankkirahan määrä kasvaa M0:sta M1:een.  Tässä mielessä keskuspankin tavanomaiset toimet ovat määrällistä elvytystä.  Muuttamalla ohjauskorkoa keskuspankki säätää liikkeellä olevan keskuspankkirahan määrää.

Keskuspankin normaalit rahoitusoperaatiot

keskuspankkirahan-kysynta

Koron asettamisen sijaan keskuspankki voisi päättää rahoitusoperaatioiden koosta ja antaa korkojen määräytyä markkinoilla. Keskuspankki päättää antaa lainaa määrän M0, jonka se jakaa niille pankeille, jotka ovat valmiita maksamaan korkeinta korkoa. Koroksi muodostuu silloin i0, eli se korko, jolla lainaa halutaan ottaa juuri se määrä mitä keskuspankki haluaa antaa. Jos keskuspankki päättäisi nostaa rahan määrän M0:sta M1:een, keskuspankkirahasta olisi korolla i0 ylitarjontaa, mikä painaa korkoa alas i1:een.

Periaatteessa on siis yhdentekevää päättääkö keskuspankki nostaa rahan määrän M0:sta M1:een ja antaa korkojen sopeutua, tai laskea korkoa i0:sta i1:een ja antaa rahan määrän sopeutua. Lopputulos on sama.

Pitkien korkojen ohjailu vai määrällinen elvytys

Määrällisessä elvytyksessä keskuspankki ei anna lyhytaikaista lainaa, vaan ostamalla esimerkiksi valtiolainoja se nyt antaa pitkäaikaista lainaa.  Keskuspankin ostot painavat siten pitkäaikaisten lainojen korkoja alaspäin.

Aivan kuten tavanomaisten rahoitusoperaatioiden kohdalla keskuspankki voisi päättää joko minkä määrän valtionlainoja se ostaa tai mihin korkoon se ostaa. Keskuspankit eivät kuitenkaan ymmärrettävistä syistä ole halunneet asettaa valtionlainoille tavoitekorkoa ja sitoutua ostamaan rajatta tähän korkoon. Valtionlainamarkkinat ovat hyvin suuret ja reagoivat herkästi korkojen muutoksiin. Pienikin lasku koroissa voi saada aikaan valtavan halukkuuden myydä valtionlainoja ja siten huikean kasvun keskuspankin taseessa. Koska kyseessä on pitkäaikaiset lainat, keskuspankin taseen yllättävän suurta paisumista olisi vaikea korjata.

Keskuspankin valtionlainaostot

valtiionlainaostot

Japanin tapauksessa keskuspankin tase on jo paisunut niin valtavaksi, ja sen omistuksessa on jo yli puolet pitkistä valtionlainoista, että huoli taseen paisumisesta ei ole kovin suuri. Lisäksi keskuspankki ei nyt yritä merkittävästi alentaa valtionlainojen korkoa, vaan vakauttaa niitä nykytasoille, jolloin huoli valtavasta myyntiaallosta on rajoitettu.

Ero määrällisen ja korkotavoitteen välillä ei siis ole siinä, miten ne vaikuttavat talouteen. Molemmat vaikuttavat ensisijaisesti korkotason kautta ja molempiin liittyy muutos keskuspankin luotonannossa ja siten rahan määrässä. Ero on vain siinä miten operaatioiden koko määritellään. Päättääkö keskuspankki suoraan siitä, kuinka paljon tasetta kasvatetaan vai päättääkö keskuspankki millä tasolla koron pitää olla ja kasvattaa silloin tasettaan niin paljon kun on tarvetta korkotavoitteen saavuttamiseksi.

Japanin keskuspankin päätöksen hyöty on siten, että päätöksen jälkeen on selkeämpää mitä pitkää korkoa keskuspankin operaatiot tuottavat. Tällöin myös operaatioiden vaikutusta talouteen on helpompi arvioida. Päätös rajoittaa myös huolia siitä, että yhä negatiivisemmat korot heikentäisivät pankkien kannattavuutta.

 

Lapsilisiä sijoittamalla tuskin miljonääriksi

Korjaus: Kirjoitin, että Paasin arvio osakkeiden 6,6 prosentin tuotoista perustuivat USA:n osakemarkkinoiden historialliseen tuottoon vuodesta 1928. Se perustuikin USA:n osakemarkkinoiden tuottoon vuodesta 1801 vuoteen 2012, jolloin reaalituotto onkin ollut 6,6 prosenttia eikä 6,4 prosenttia kuten vuodesta 1928. Pyydän anteeksi huolimattomuudestani johtunutta virhettä.

”Ihan jokaisesta suomalaisesta tulisi eläkeikään mennessä miljonääri, jos kaikki lapsilisät sijoitettaisiin osakkeisiin, esimerkiksi pienikuluisten indeksirahastojen kautta. Tämä on puhdasta matematiikkaa”

Nordnetin Martin Paasi Talouselämässä

Nordnetin Martin Paasi havainnollistaa korkoa korolle laskelmien taikaa lupaamalla, että sijoitettuna osakkeisiin lapsilisät kasvavat miljoonaomaisuudeksi, kun lapsi tulee eläkeikään. Laskelma perustuu oletukseen, että osakesijoitusten reaalituotto on sama kuin historiallien tuotto USA:n osakemarkkinoilla Historia ei kuitenkaan tässäkään tapauksessa ole tae tulevasta. On syytä varautua siihen, että tuotto tulevaisuudessa on alhaisempi, koska osakkeiden arvostukset ovat nyt korkeampia ja kasvu tulevaisuudessa todennäköisesti alhaisempi. Lisäksi miljonäärikään tuskin tuntee itsensä kovin rikkaaksi 2080-luvun oletettavasti paljon vauraammassa maailmassa.

Lopputulema herkkä tuotto-odotuksille

Martin Paasi esittää blogissaan, että vastasyntyneestä lapsesta leivotaan eläkemiljonääri 13 812,34 euron kertasijoituksella. 6,6 prosenttiin reaalituotolla 67 vuodessa summa kasvaa täsmälleen miljoonaksi euroksi. Vuodesta 1928 USA:n osakeyleisindeksi S&P 500 on tuottanut 9,5 prosenttia vuodessa ja inflaatio maassa tällä ajanjaksolla on ollut 2,9 %, joten tuotto ylittää inflaation mainitulla 6,6 prosentilla.

Reaalituotto on tosin oikein laskettuna on ollut vain 6,4 prosenttia (1,095/1,029-1). Tämä mitättömältä tuntuva pieni ero pudottaa miljoonan euron 880.000 euroon, mikä korostaa miten herkkä laskelma on oletetulle tuotolle.

Korkea arvostustaso laskee tuotto-odotusta

Tällä hetkellä osakkeet ovat historiallisen kalliita esimerkiksi mitattuna ns. Shillerin kertoimeen (E/P), joka mittaa viimeisen 10 vuoden keskimääräisiä voittoja suhteessa tämän hetken osakursseihin. Síjoitushetken arvostustasolla on selkeästi merkitystä tuotolle jopa 67 vuoden tähtäimellä.

usan-osakkeiden-historiallinen-tuotto

Jos menemme 60-70 vuotta taaksepäin yhteys historiallisen tuoton aloitusajankohdasta lähtien ja Shillerin voittotuoton välillä on varsin vahva. Lyhyemmällä aikaperspektiivillä tuotot heiluvat rajummin, ja pidemmässä tarkastelussa vaikutus vaimenee. 60-luvun alkupuoliskolta, jolloin osakkeet olivat suhteellisen kalliita, historiallinen reaalituotto tähän päivään asti on ollut vajaat 5,5 prosenttia. Nyt vielä kalliimmilla osakkeilla tämän yhteyden perusteella odotettu tuotto jäisi noin viiteen prosenttiin. Miljoona supistuu silloin 363.000 euroon.

Heikommat kasvunäkymät rokottavat lisää

Yllä oleva kuvio havainnollistaa hyvin lähtövuoden arvostustason vaikutusta tuottoon, mutta liioittelee kuinka määräävässä roolissa arvostustaso on. Tuottoon vaikuttaa merkittävästi myös esimerkiksi voittojen kasvu tarkasteluperiodin aikana. Jos vertailee keskenään tuottoa eri vuosilta yli viidenkymmenen vuoden takaa, molempiin vaikuttaa voittojen kehitys 60 luvun polivälin jälkeen

.usa-bkt-ja-tyovoiman-tuottavuus

Voittojen pitkäaikaiselle kasvulle puolestaan keskeinen rajoite on talouden kasvu. USA:n talous on viimeisen viidenkymmen vuoden aikana kasvanut kolmen prosentin vuosivauhtia. Tulevaisuudessa tällaisia kasvulukuja tuskiin tullaan näkemään, jos ennusteet väestönkasvun hyytymisestä pitävät paikkansa. Ilman väestönkasvua talouden kasvu on työvoiman kasvavan tuottavuuden varassa. Vaikka tuottavuuskasvu olisi kaksi prosenttia (mikä on historiallisesti varsin korkea) talouskasvu jäisi siten prosenttiyksikön historiallista matalammaksi. Vastaavasti voidaan olettaa, että voittojen kasvu, ja siten osakkeiden tuotto jäisi prosenttiyksikön alhaisemmaksi. Reaalituotto jäisi silloin neljään prosenttiin, ja miljoonasta olisi enää 192.000 jäljellä.

Varainhoitokuluja syytä tarkkailla

Keskeinen olettama on myös, että sijoittaja ei maksa mitään varainhoitopalkkioita, vaan saa itselleen koko markkinoiden tuoton. Jo puolen prosentin vuotuinen palkkio lohkaisisi sijoituksen loppuarvosta yli neljänneksen. Jäljelle jäisi vajaat 140.000. Tämä korostaa, miten tärkeätä on fokusoida varainhoitopalkkioiden minimoimiseen.

Tuntuu pienemmältä suhteessa kasvaneeseen varallisuustasoon

Lopuksi on syytä pitää mielessä, että kahden prosentin tuottavuuden kasvulla yleinen elintaso on 67 vuodessa ehtinyt nousta liki nelinkertaiseksi. 192.000 euroa vastaa siten suhteutettuna sen hetken yleiseen tulotasoon vaan noin 50.000 euron varallisuutta nykyisellä tulotasolla.

Näissä laskelmissa toki on monta epävarmuustekijä. Yhdysvaltojen ulkopuolelta löytyy halvempia osakkeita, jotka voivat ehkä tarjota parempaa tuottoa. Selkeästi puhdas matematiikka ei kuitenkaan takaa lapsilisänsä sijoittaneelle miljonääri-statuksen.

Virikkeen tähän kirjoitukseen antoi Allan Seuri joka blogissaan pienellä avustuksellani havainnollistaa epävarmuutta siitä kuinka suuren eläkepotin lapsilisänsä sijoittanut saa, olettaen että odotettu tuotto ja riski ovat historiallisella tasolla. Suosittelen niille jotka haluavat paremmin ymmärtää osakesijoitusten riskiä ja mahdollisuuksia.